Shri Mahakal Seva Samiti organized "Blood Donation Camp" at Shri Darbar Sahib premises.

SMI Raktdan